MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

~ KEP-229/WBC.10/KPP.MP.03/2019 ~